gobee請你去布吉

#gobeedate 9月1-30日

同你既另一半,一齊踩gobee單車,擺個靚甫士,我地見到你有創意又甜蜜,分分鐘有機會贏取由reward-U贊助既雙人布吉回機票。

聽落係咪好似好簡單又吸引呢?

參加辦法好簡單:
1. Like我地既Facebook專頁。
2. 同你既另一半同最少一架gobee單車合照,發揮你創意,影張靚相
3. 係你既Facebook上標記對方並分享圖片
4. 張相上要標註 #gobeedate 同 #rewardU

我地係睇創意度同甜蜜度。

比賽將於9月1日至30日舉行,參賽相片數量不限,你可以盡情提交更多既靚相。
獲獎者將係十月既第一個星期公佈,並將收到reward-U既通知信,同如何兌換航班既說明。

俾D溫馨小提示你地啦~

  1. 創意無限大,所以可以拎下道具,帶埋動物仔,倒樹蔥、一字馬我地都歡迎

  2. 隨意提交更多既照片,只要記住標註 #gobeedate 同 #rewardU並分享出去

  3. 建議係facebook同instagram上分享同標註, 等我地唔會漏左你既靚相

*重要條款及細則:
*為左達到我地資格標準,我地既單車必須清晰可見。

*我地只提供雙人航班費用,最多可達到270,000獎勵積分(足夠來回布吉島),任何住宿及雜項費用將由得獎者承擔。
*得獎者若要兌換機票,將需要註冊一個獎勵賬戶(免費)。請注意,獲獎者可在2017年12月31日之前,獲得270,000積分兌換到任何目的地既任何航班(額外費用差額將由得獎者承擔)。
*通過標註#gobeedate,你已經授予gobee.bike在社交媒體渠道上展示你既照片既權利。

*在任何爭議的情況下,最終決定權屬於gobee.bike同rewardU。